Select Page

Wijkraad Zuiderkwartier

Adviseert en bemiddelt

Wijkraad Zuiderkwartier

Voor saamhorigheid en integratie van wijkbewoners

Wat doet de wijkraad?

De Wijkraad Zuiderkwartier is actief in de buurten Trouwlaan- uitvindersbuurt en Oerle. De leden zijn afkomstig uit alle delen en vertegenwoordigen de bewoners in zaken van algemeen en maatschappelijk belang.

De wijkraad is er voor u als wijkbewoner. Zo adviseren en bemiddelen wij, namens u, met de gemeente en de verschillende maatschappelijke organisaties. De wijkraad wil de sociale samenhang bevorderen en steunt bij het uitvoeren van culturele en sociale activiteiten.

De wijkraad stelt zich voor

Wijkraad Zuiderkwartier is actief in de buurten Trouwlaan- Uitvindersbuurt en Oerle. De leden zijn afkomstig uit alle delen van de wijk en vertegenwoordigen de bewoners in zaken van algemeen en maatschappelijk belang. Benieuwd wie wij zijn?

JOHN CLEMMINCK

Voorzitter

ANS VOS

Penningmeester

PETRA SCHREUDER

Medewerkster ContourdeTwern, Ondersteuning Wijkraad Zuiderkwartier

PETER KOLEN   

Secretaris

EN VERDER   

WENSLEY LODOWICA

PATRICK VAN GRINSVEN

DURSUN CAN Aspirant-lid

HARRY VAN ANROOY Aspirant-lid